Eğitimin başında öğrenciyi, bir seviye belirleme sınavına alırız. Sınav sonunda öğrenciye, ortaya çıkan seviyesine göre bir sınıfa yerleştirir ve eğitim vermeye başlarız. A1’de başlayan eğitim basamaklarının en üst basamağı olan C1 seviyesinin sonuna kadar öğrenciye eğitim vermeyi hedefleriz. C1 seviyesinin sonunda öğrencileri İngiltere’de kabul görmüş olan British Test Center of English (BTCE) sınavına alırız. Böylece öğrencilerin; okuma, konuşma, yazma ve dinleme gibi temel dil eğitiminin dört becerisinin gelişimine katkı sağladığımız gibi, öğrencinin eğitim seviyesini dünya çapında geçerli bir sınav skoru ile somutlaştırmış oluruz.
Eğitim sürecimiz altı boyuttan oluşur.
Bunlar;

  • Main Courses
  • Training Sessions,
  • Workshops,
  • Online Homeworks,
  • Online Live Lessons ve
  • One to One Make Up Lessons ‘dır.

BTCE General, bireysel olarak İngilizce eğitim almak isteyen öğrencilerine hem sosyal hayatlarında hem de kariyerlerinde onları ileri taşıyacak derecede İngilizce eğitim verir. Büyük bir emek ve özveriyle hazırlanan bu eğitim programı 6 boyuttan oluşur.

1.Main Courses (Ana Dersler)

Ana dersler, her bir seviye için en az 100 dersten oluşur. Seviyeye göre, ana derslerin en az %20'sine yabancı öğretmen girer. Ana derslerde Oxford Üniversitesi Yayınları kullanılır. Akıllı tahta yazılımları ile her bir öğrencinin kitabında yer alan ünitenin dijital görüntüsü tahtaya yansıtılır. B1 Seviyesi itibariyle sınıfta asla Türkçe konuşulmaz.

2. Training Sessions

“İngilizce öğrenmenin en iyi yolu dile maruz kalmaktır.” görüşünden hareketle ana derslerin dışında öğrencilerin İngilizceyle vakit geçirmesi için hazırlanan aktivitelerdir. Bu sayede öğrencinin mümkün olduğunca kursa gelmesi ve İngilizceye yönelik çalışmalar yapması sağlanır. Training Sessions; okuma, yazma, dinleme, konuşma, çeviri, müzik, video, kelime hazinesi, dil bilgisi vb. aktivitelerden oluşur. Bu aktivitelerin en önemli özelliği, öğrencilerin bu aktivitelere katılmasının zorunlu olmasıdır. Öğrencilerin aktivitelere katılımı ise Session Card’lar ile takip edilir.

3. Workshops

İngilizce eğitiminin tüm geçmişinde yer alan ödev yapma alışkanlığının önemi günümüzde de devam etmektedir. Her genel İngilizce kitabının yanında yer alan ödev kitapları (workbooks), BTCE General eğitiminde de öğrencilere verilmektedir. Ancak bu workbookların doldurulması ve tamamlanması konusunda farklı bir yöntem geliştirilmiştir. BTCE General Genel İngilizce eğitimi alan öğrencilerin workbooklarını tamamlamaları için kendi seviyelerindeki diğer öğrenciler ve farklı bir öğretmen ile birlikte Main Courses ve Training Sessions dışında bir saatte workshop adı verilen derslerde bir araya gelirler. Bu yöntem sayesinde öğrenciler workbooklarını evde doldurmak yerine kursa gelip doldururlar.

4. Online Homeworks

BTCE General, her bir öğrencisine özel kullanıcı adı ve şifre oluşturarak internet üzerinden ödev yapmalarını sağlar. Yapılması zorunlu olan bu ödevler, ana derslerde öğrencilerin eğitim gördüğü kitapların içeriğine uygun olacak şekilde özel olarak tasarlanmıştır. Öğrencilere verilen bu şifreler, öğrenciler kurstaki eğitimleri tamamlasa dahi, şifrelerini aldıkları ilk günden itibaren 365 gün boyunca kullanabilirler.

5. Live Lessons from USA

Öğrencilere ana derslerde verilen eğitimlere paralel olarak Amerikalı hocalar tarafından online (canlı) dersler verilmektedir. Bu dersler sayesinden öğrenciler anlamadıkları bir konuyu tekrar edebilir kaçırdıkları bir dersi ise buradan telafi edebilirler. Öğrenciler, Teachcast adı verilen bu programa kendilerine verilen özel kullanıcı adı ve şifre ile giriş sağlayabilirler. Öğrencilere verilen bu şifreler, öğrenciler kurstaki eğitimlerini tamamlasa dahi, şifrelerini girdikleri ilk günden itibaren 365 gün boyunca kullanabilirler.

6.One to One Make Up Lessons

Bir öğrenci dersi anlamadığı ya da kaçırdığı zaman bu dersi Teachcast üzerinden telafi edebilir. Ancak bu her zaman mümkün olmayabilir. İşte bu durumlarda öğrencinin ve öğretmenin uygun olduğu gün ve saate özel olarak bir randevu oluşturulur ve öğrencinin dersi telafi etmesi, bire bir özel ders ile sağlanır.

BTCE General, kurumsal firmalara verdiği genel İngilizce programında esnek kurallara sahiptir. BTCE General kurumsala özgü programlar hazırlar ve bazı kuralları onların koymasını ister. Kurumsal firmalar için herhangi bir zaman kısıtlaması yoktur. Firmalar, çalışanlarının eğitim alacağı saatleri çalışanlarıyla görüşerek kendileri belirlerler. Bu durumda eğitim alacak kişilerin "kurs saati" baskısı üzerlerinden kalkmış olur.

BTCE General firmalarına onları ulusal ve uluslararası platformlarda temsil edecek seviyede kaliteli İngilizce eğitimi vermeyi hedefler. Büyük bir emek ve özveriyle hazırlanan kurumsal eğitim programı 6 boyuttan oluşur.

1.Main Courses (Ana Dersler)

Ana dersler, her bir seviye için en az 100 dersten oluşur. Seviyeye göre, ana derslerin en az %20'sine yabancı öğretmen girer. Ana derslerde Oxford Üniversitesi Yayınları kullanılır. Akıllı tahta yazılımları ile her bir öğrencinin kitabında yer alan ünitenin dijital görüntüsü tahtaya yansıtılır. B1 Seviyesi itibariyle sınıfta asla Türkçe konuşulmaz.

2. Training Sessions

“İngilizce öğrenmenin en iyi yolu dile maruz kalmaktır.” görüşünden hareketle ana derslerin dışında öğrencilerin İngilizceyle vakit geçirmesi için hazırlanan aktivitelerdir. Bu sayede öğrencinin mümkün olduğunca kursa gelmesi ve İngilizceye yönelik çalışmalar yapması sağlanır. Training Sessions; okuma, yazma, dinleme, konuşma, çeviri, müzik, video, kelime hazinesi, dil bilgisi vb. aktivitelerden oluşur. Bu aktivitelerin en önemli özelliği, öğrencilerin bu aktivitelere katılmasının zorunlu olmasıdır. Öğrencilerin aktivitelere katılımı ise Session Card’lar ile takip edilir.

3. Workshops

İngilizce eğitiminin tüm geçmişinde yer alan ödev yapma alışkanlığının önemi günümüzde de devam etmektedir. Her genel İngilizce kitabının yanında yer alan ödev kitapları (workbooks), BTCE General eğitiminde de öğrencilere verilmektedir. Ancak bu workbookların doldurulması ve tamamlanması konusunda farklı bir yöntem geliştirilmiştir. BTCE General Genel İngilizce eğitimi alan öğrencilerin workbooklarını tamamlamaları için kendi seviyelerindeki diğer öğrenciler ve farklı bir öğretmen ile birlikte Main Courses ve Training Sessions dışında bir

saatte workshop adı verilen derslerde bir araya gelirler. Bu yöntem sayesinde öğrenciler workbooklarını evde doldurmak yerine kursa gelip doldururlar.

4. Online Homeworks

BTCE General, her bir öğrencisine özel kullanıcı adı ve şifre oluşturarak internet üzerinden ödev yapmalarını sağlar. Yapılması zorunlu olan bu ödevler, ana derslerde öğrencilerin eğitim gördüğü kitapların içeriğine uygun olacak şekilde özel olarak tasarlanmıştır. Öğrencilere verilen bu şifreler, öğrenciler kurstaki eğitimleri tamamlasa dahi, şifrelerini aldıkları ilk günden itibaren 365 gün boyunca kullanabilirler.

5. Live Lessons from USA

Öğrencilere ana derslerde verilen eğitimlere paralel olarak Amerikalı hocalar tarafından online canlı dersler verilmektedir. Bu dersler sayesinden öğrenciler anlamadıkları bir konuyu tekrar edebilir kaçırdıkları bir dersi ise buradan telafi edebilirler. Öğrenciler, Teachcast adı verilen bu programa kendilerine verilen özel kullanıcı adı ve şifre ile giriş sağlayabilirler. Öğrencilere verilen bu şifreler, öğrenciler kurstaki eğitimlerini tamamlasa dahi, şifrelerini girdikleri ilk günden itibaren 365 gün boyunca kullanabilirler.

6.One to One Make Up Lessons

Bir öğrenci dersi anlamadığı ya da kaçırdığı zaman bu dersi Teachcast üzerinden telafi edebilir. Ancak bu her zaman mümkün olmayabilir. İşte bu durumlarda öğrencinin ve öğretmenin uygun olduğu gün ve saate özel olarak bir randevu oluşturulur ve öğrencinin dersi telafi etmesi, bire bir özel ders ile sağlanır.

Yukarı Çık